Kids&Us Nou Barris

Escola d'anglès amb mètode propi per nens a partir d'1 any

Bases legals sorteig pack festa infantil amb la botiga Pintiparty.

1. Companyia organitzadora

LANGUAGE 4 KIDS SL (en endavant Kids&Us Nou Barris) amb domicili social al C/Borràs, 31, 08016 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del sorteig denominat “Sorteig pack festa infantil amb la botiga Pintiparty” de Kids&Us Nou Barris.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook, WordPress i Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us Nou Barris i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del sorteig

Kids&Us Nou Barris i la botiga Pintiparty sortejan un únic premi (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els participants hauran de seguir a @kidsandusnoubarris i @pintiparty a Instagram, mencionar un amic o amiga als comentaris del post del concurs, cada comentari val per 1 participació. Entre tots els participants que compleixin els requisits se sortejarà el premi a través d’una aplicació de sorteigs aleatoris.

4. Durada i àmbit territorial del sorteig

El període de desenvolupament del concurs començarà el divendres 11 de juny del 2021 al 21 de juny del 2021. El guanyador es comunicarà dia 22 de juny a través de les xarxes socials de Kids&Us Nou Barris i Pintiparty.

5. Requisits per a participar

Podrà participar en el concurs tothom que compleixi els requisits que s’especifiquen a continuació. I que, segons el criteri de Kids&Us Nou Barris i Pintiparty, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Seguir a @_pintiparty i @kidsandusnoubarris a Instagram
  • Mencionar a un amic o amiga que tingui un nen o nena de 1 a 8 anys.
  • Cada comentari val per 1 participació

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per notificar la seva participación al sorteig,  es recopilarà el nom dels participants i es procedirà a gestionar amb una plataforma digital, la selecció automática i aleatoria del guanyador.  Kids&Us Nou Barris i Pintiparty es reservan el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Nou Barris i Pintiparty consideran inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 28/06/2021 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà un guanyador, d’entre tots els participants. El guanyador s’endurà un pack per celebracions infantils valorat a 60€.

El guanyador podrá passar a recollir el seu premi a la botiga Pintiparty (C. de Batllori, 3, 08042 Barcelona) la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Nou Barris i Pintiparty publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Per poder participar en aquest sorteig cal cedir dades personals. Els participants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a LANGUAGE 4 KIDS SL, carrer Borràs, 31, 08016 BARCELONA (Catalunya) o bé al correu electrònic noubarris@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. Kids&Us Nou Barris es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix Kids&Us Nou Barris es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el sorteig comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: