Kids&Us Nou Barris

Escola d'anglès amb mètode propi per nens a partir d'1 any

Bases legals sorteig Mona de Pasqua amb la pastisseria Roquetas.

1. Companyia organitzadora

LANGUAGE 4 KIDS SL (en endavant Kids&Us Nou Barris) amb domicili social al C/Borràs, 31, 08016 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del sorteig denominat “Sorteig Mona de Pascua amb la pastisseria Roquetas” de Kids&Us Nou Barris.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook, WordPress i Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us Nou Barris i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del sorteig

Kids&Us Nou Barris sorteja un únic premi (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els participants hauran de facilitar les seves dades de contacte a través del codi QR que trobaran al cartell promocional o mitjançant un missatge de text al whatsapp del centre facilitat al cartell promocional. Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Nou Barris recopilarà els noms dels participants que compleixin els requisits i designarà un guanyador de manera aleatoria.

4. Durada i àmbit territorial del sorteig

El període de desenvolupament del concurs començarà l’1 d’abril del 2022 fins l’11 d’abril del 2022. El guanyador es comunicarà dia 13 de març a través de les xarxes socials de Kids&Us Nou Barris.

5. Requisits per a participar

Podrà participar en el concurs tothom que dipositi les seves dades de contacte al formulari forms o a mitjançant whatsap notificant el seu desig de participar al sorteig i compleixi els requisits que s’especifiquen a continuació. I que, segons el criteri de Kids&Us Nou Barris, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Facilitar les seves dades de contacte i aceptar la política de privacitat de Kids&Us Nou Barris.
  • Tenir fills d’entre 0 i 8 anys.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per notificar la seva participación al sorteig,  es recopilarà el nom dels participants i es procedirà a gestionar amb una plataforma digital, la selecció automática i aleatoria del guanyador.  Kids&Us Nou Barris es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Nou Barris considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 14/4/2022 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà un guanyador, d’entre tots els participants. El guanyador s’endurà una Mona de pasqua fet per la pastisseria Roquetas.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi a la pastisseria Roquetas la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Nou Barris publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Per poder participar en aquest sorteig cal cedir dades personals. Els participants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a LANGUAGE 4 KIDS SL, carrer Borràs, 31, 08016 BARCELONA (Catalunya) o bé al correu electrònic noubarris@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. Kids&Us Nou Barris es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix Kids&Us Nou Barris es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el sorteig comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: