Kids&Us Nou Barris

Escola d'anglès amb mètode propi per nens a partir d'1 any

Bases Legals “Sorteig Halloween 2021”

1. Companyia organitzadora

LANGUAGES 4 KIDS S.L (en endavant Kids&Us Nou Barris) amb domicili social al C/Borràs 31-33, 08016 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del concurs denominat “Concurs Halloween 2020” de Kids&Us Nou Barris.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us Nou Barris i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Nou Barris sorteja un premi (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els alumnes interns del centre hauran de fer-nos arrivar foto disfressats via instagram amb al hashtag #livehalloweenwithkidsandusnoubarris i etiquetar a @kidsandusnoubarris. En el cas que el vostre perfil és privat o no tingueu RRSS, podeu enviar la foto al telèfon 682 44 24 46 o a l’email: noubarris@kidsandus.es Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Nou Barris recopilarà el nom dels participants i es procedirà a gestionar amb una plataforma digital, la selecció automática i aleatoria del guanyador.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs serà del dissabte 23 al divendres 29 d’octubre del 2021. Els guanyadors s’anunciaran el 3 de novembre a través del correu electrònic de la familia i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present sorteig els nens i nenes que estiguin matriculats en el centre Kids&Us Nou Barris i que, segons el criteri de Kids&Us Nou Barris, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

· Ser alumne de Kids&Us Nou Barris del curs de T&T i Active Learning.

·Fer-nos arrivar foto disfressats via instagram amb al hashtag #livehalloweenwithkidsandusnoubarris i etiquetar a @kidsandusnoubarris. En el cas que el vostre perfil és privato no tingueu RRSS, podeu enviar la foto al telèfon 682 44 24 46 o a l’email: noubarris@kidsandus.es

· Cada participant podrà presentar una foto com a màxim. No podran participar en el sorteig les fotos fora del termini establert.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per enviar els vídeos al centre, això és el 29/10/21, l’equip de Kids&Us Nou Barris recopilarà el nom dels participants i es procedirà a gestionar amb una plataforma digital, la selecció automática i aleatoria del guanyador. Kids&Us Nou Barris es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Nou Barris considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 05/11/2021 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà un guanyador, d’entre tots els participants del centre. El premi serà 3 entrades a PortAventura.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi pel mateix centre la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Nou Barris publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Nou Barris utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Nou Barris amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a LANGUAGES 4 KIDS S.L amb domicili social al C/Borràs 31-33, 08016 BARCELONA o bé en el correu electrònic noubarris@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: