Kids&Us Nou Barris

Escola d'anglès amb mètode propi per nens a partir d'1 any

Bases legals – “Kahoot challenge”

1. Companyia organitzadora

LANGUAGES 4 KIDS S.L (en endavant Kids&Us Nou Barris) amb domicili social al C/Borràs 31-33, 08016 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del concurs denominat “Kahoot Challenge” de Kids&Us Nou Barris.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us  Nou Barris i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Nou Barris sorteja un premi per cada alumne del grup guanyador (vegeu l’apartat 7. Premis). Per això, els alumnes interns del centre dels nivells de T&T i Active Learning hi hauran d’assistir a classe i participar en el Kahoot Challenge per grup-classe que es realitzarà a l’aula. En finalitzar el termini (setmana del 3 al 7 de maig) es consultarà el resultat final i aquell que aconsegueixi la major puntuació d’entre tots els grups serà el guanyador.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs serà del 3 de Maig del 2021 al 7 de Maig del 2021. Els guanyadors s’anunciaran la setmana del 10 al 14 de maig a través del correu electrònic de les families i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present concurs els nens i nenes que estiguin matriculats en el centre Kids&Us Nou Barris i hagin assistit a classe la setmana del 3 al 7 de maig de 2021. I que, segons el criteri de Kids&Us Nou Barris, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Ser alumne de Kids&Us Nou Barris al curs de Tweens&Teens (Animal Planet 1 y 2, Fairy Tales 1 y 2  Active Learning: A2+, B1 y B1+).
  • Participi amb el seu grup de classe al Kahoot Challenge que es realitzarà dins de l’aula.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per participar, això es el 7 de maig, és consultarà el resultat final de tots els grups a la plataforma de Kahoot, el grup amb la major puntuació serà el guanyador.  Kids&Us Nou Barris es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Nou Barris considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. No s’acceptarà cap reclamació relativa al concurs per part dels participants.

7. Premis


En total hi haurà un únic grup guanyador. El premi serà un uns auriculars sense fils per cada alumne del grup guanyador.

Els guanyadors rebran el premi al nostre centre en l’horari de la seva classe abans que finalitzi el curs 2020-21. Kids&Us Nou Barris publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Nou Barris utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Nou Barris amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a LANGUAGES 4 KIDS S.L al  carrer Borràs 31-33, 08016 BARCELONA (Catalunya) o bé en el correu electrònic noubarris@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: