Kids&Us Nou Barris

Escola d'anglès amb mètode propi per nens a partir d'1 any

Bases Legals Concurs“Letter to Santa”

1. Companyia organitzadora

LANGUAGES 4 KIDS S.L (en endavant Kids&Us Nou Barris) amb domicili social al C/Borràs 31-33, 08016 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del concurs denominat “Letter to Santa” de Kids&Us Nou Barris.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us Nou Barris i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Nou Barris sorteja un premi (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els alumnes dels nivels de Mousy, Linda, Sam, Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul hauran de fer-nos arribar la seva carta al Pare Noel. Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Nou Barris realitzarà un sorteig a l’atzar, nominant tres guanyadors..

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà el dimecres 9  de desembre del 2020 al 21 de desembre del 2020. Els guanyadors s’anunciaran el dimecres 23 de desembre a través del nostre esdeveniment de Nadal en directe i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present concurs els alumnes que estiguin matriculats en el centre Kids&Us Nou Barris els alumnes dels nivels de Mousy, Linda, Sam, Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul que ens hagin fet arribar la seva carta al Pare Noel i que, segons el criteri de Kids&Us Nou Barris, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

· Ser alumne de Kids&Us Nou Barris als nivels de Mousy, Linda, Sam, Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul.

· Fer-nos arribar la seva carta al Pare Noel.

· Cada participant podrà participar una vegada com màxim. No podran participar en el concurs les cartes fora del termini establert.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per fer-nos arribar les cartes al centre, això és el 21/12/20, l’equip de Kids&Us Nou Barris realitzarà un sorteig a l’atzar, nominant tres guanyadors, un per a cadascuna de les següents categories: Mousy-Sam, Emma-Oliver i Marcia-Pam&Paul. Kids&Us Nou Barris es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Nou Barris considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 28/12/2020 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà tres guanyadors, d’entre tots els alumnes del centre dels nivels de Mousy, Linda, Sam, Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul. El premi serà tres targetes de 30€ per gastar a Disney Store.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi pel mateix centre la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Nou Barris publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Nou Barris utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Nou Barris amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a LANGUAGES 4 KIDS S.L amb domicili social al C/Borràs 31-33, 08016 BARCELONA o bé en el correu electrònic noubarris@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: