Kids&Us Nou Barris

Escola d'anglès amb mètode propi per nens a partir d'1 any

Bases legals “Concurs Carnaval 2020”

1. Companyia organitzadora

GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL (en endavant Kids&Us Nou Barris) amb domicili social al C/Cartellà, 101, 08031 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del concurs denominat “Concurs Carnaval 2020” de Kids&Us Nou Barris.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us  Nou Barris i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Nou Barris sorteja diversos premis (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els alumnes interns del centre hauran de fer-nos arribar unes màscares decorades fent servir la plantilla que el centre facilitarà. Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Nou Barris valorarà l’originalitat i creativitat de les màscares, nominant així a tres guanyadors, classificats per categories d’edat / curs Kids&Us.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà el dimarts 4 de febrer del 2020 al 14 de febrer del 2020. Els guanyadors s’anunciaran el dilluns 17 de febrer a través del correu electrònic de la familia i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present concurs els nens i nenes que estiguin matriculats en el centre Kids&Us Nou Barris i ens facin arribar les màscares. I que, segons el criteri de Kids&Us Nou Barris, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Ser alumne de Kids&Us Nou Barris.
  • Decorar una  màscara.
  • Cada participant podrà presentar una màscara com a màxim. No podran participar en el concurs les màscares presentades fora del termini establert.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per portar les  màscares al centre, això és el 14/02/20, aquestes màscares es recolliran i es procedirà a valorar amb l’equip de Kids&Us Nou Barris les millors. Kids&Us Nou Barris es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Nou Barris considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 29/02/2020 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà 3 guanyadors dividits per categories:

  • Cursos de Mousy i Linda: un mini peluix de Mousy o Linda.
  • Cursos de Sam, Emma i Oliver: una plaça per als nostres tallers Little Chef.
  • Cursos marcia, Pam&Paul, Ben&Brenda, Animal Planet 1 i 2, i Active Learning Kids: una plaça per a un dels nostres tallers Mad Scientist.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi pel mateix centre la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Nou Barris publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Nou Barris utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Nou Barris amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL, al carrer Borràs, 31 (Barcelona), o bé en el correu electrònic noubarris@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: