Durant aquesta Fun Week “The Far West” hem pogut conèixer els diferents estils de vida dels americans i dels vaquers. Però, en realitat són tan diferents?

Hem après vocabulari nou sobre la roba que portaven, hem jugat i hem assajat una nova cançó de la temàtica i per descomptat we had a blast!

A continuació, podeu veure alguns dels millors moments de la setmana.