Quantes vegades heu rebut un missatge o un WhatsApp dels vostres fills adolescents ple de sigles i abreviacions totalment incomprensibles? Potser heu pensat que es tracta d’una fase passatgera, un llenguatge “de joves”, del qual nosaltres, com a pares, no podem entendre res. Perquè, al contrari, us sorprendrà saber que els vostres fills estan utilitzant la llengua anglesa o, més ben dit, abreviacions en anglès típiques per a xat. Gens estrany si pensem que l’anglès és una llengua que premia la concisió i la brevetat de les frases i les seves paraules. Probablement aquest és un dels motius que fan de l’anglès la llengua internacional d’internet, del correu electrònic, dels xats i dels missatges breus per excel·lència, els SMS, en els quals el nombre de caràcters és limitat (entre 160 i 225 caràcters). De fet, la paraula SMS és una abreviació anglesa per a escurçar short message service (servei de missatgeria breu).

BLOG NOSTRE abreviacionsLes abreviacions en anglès han passat a formar part de la nostra llengua. Són moltíssimes i les utilitzem diàriament fins i tot sense adonar-nos, sí, els adults també les usem! Per exemple, al restaurant podem demanar un costillar de porc o una hamburguesa amb salsa BBQ (barbacoa); quan necessitem diners busquem un ATM o automatic teller machine (caixer automàtic) i introduïm el PIN o personal identity number (número d’identitat personal) de la targeta; si treballem en una empresa segurament tenim un CEO o chief executive officer (conseller delegat)… La nostra vida quotidiana està repleta d’abreviacions que provenen de la llengua anglesa. Per als nostres fills i filles, la situació és exactament igual; l’única cosa que canvia és el context i el mitjà utilitzat. Per aquest motiu, avui volem explicar-vos com es formen les abreviacions en anglès i quines són les més usades pels joves.

Abreviacions en anglès per a xat: quatre maneres de formar-les

La lingüística estudia el procés de formació de les paraules: les abreviacions en anglès més usades en els xats són fruit d’algunes variacions que fan moltes persones –una generació sencera– durant un llarg període de temps. L’ús continuat fa que aquests nous termes entrin a formar part del llenguatge comú. Us mostrem algunes de les maneres més freqüents per a crear abreviacions per a xat en anglès:

Escurçament, o millor dit exclusió d’una o més síl·labes, d’una paraula.
Contracció, és a dir, fusió de dues o més paraules per a formar una de sola.
Acrònims i formació de paraules compostes per les inicials de més d’una paraula.
Ús de números i lletres homòfons (és a dir, amb el mateix so).
Aquí teniu alguns exemples més específics.

L’escurçament

Es tracta d’excloure una o més síl·labes de l’inici, del centre o del final d’una paraula per a formar una nova paraula d’ús comú. Aquesta pràctica està tan difosa que la veiem com una cosa totalment normalitzada. Us mostrem alguns exemples d’abreviacions en anglès formades gràcies a l’escurçament:

maths per mathematics (matemàtiques);
grandma per grandmother (àvia);
prof per professor (professor/a);
mob per mobile phone (telèfon mòbil);
sci-*fi per science fiction (ciència-ficció).
També els diminutius de molts noms propis de persona es formen d’aquesta manera: Liz per Elizabeth, Ron per Ronald, Rob per Robert, Sue per Susan…

La contracció

Consisteix a eliminar alguna lletra de la mateixa paraula o a unir dues o diverses paraules que formen una nova, però més curta. Per exemple:

plz per please (si us plau);
ppl per people (gent);
thx o tnx per thank you (gràcies);
dunno per do not know (no ho sé);
cuz per because (perquè);
cya per see you around (ens veiem per aquí);
b-day per birthday (aniversari);
gimme per give em (dóna’m).

Els acrònims

Una de les formes d’abreviació per a xat més difoses és aquella en la qual s’usa la inicial de les paraules que formen una frase per a crear una nova paraula:

LOL per laughing out loud (riure’s a riallades);
ROTFL per rolling on the floor laughing (desternillarse de riure);
OMG per oh, my God! (oh, Déu meu!);
IMO o IMHO per in my opinion o in my humble opinion (al meu entendre);
JK per just kidding (només feia broma);
TBH per to be honest (per a ser sincer);
OT per off topic (sense venir al cas);
TC per take care (cuida’t);
TTYL per talk to you later (parlem més tard);
TTYT per talk to you tomorrow (parlem demà);
AKA per also known as (també conegut com);
ASAP per as soon as possible (al més aviat possible).

Números i lletres homòfons

Aquesta manera d’abreujar està també entre les més utilitzades pels joves als xats. Es tracta de barrejar números i lletres per a obtenir el so d’una certa paraula o simplificar l’escriptura, utilitzant en el seu lloc una lletra de l’abecedari que tingui el mateix so:

gr8 per great (genial);
B4 per before (abans);
2day per today (avui);
2moro per tomorrow (demà);
2nite per tonight (aquesta nit);
4 per for (per);
CU L8R per see you later (ens veiem després);
L2L per learn to lose (aprèn a perdre);
w8 per wait (espera);
U per you (tu);
r u per are you? (ets tu?);
Y per why (per què?).
Els exemples que us podríem donar sobre les diferents abreviacions en anglès per a xat són moltíssimes. Podeu trobar moltes altres abreviacions en el Wictionary de Wikipedia.

Per a finalitzar volem fer dues reflexions per a aclarir dos conceptes extremadament importants:

  • Així com succeeix en altres idiomes, l’anglès usat en els xats reflecteix la llengua parlada i informal; conèixer aquest aspecte ens permetrà usar l’idioma de la manera més adequada segons el context.
  • El llenguatge és una cosa viva que creix i evoluciona amb el temps: parlar anglès correctament significa comprendre que aquests canvis formen part de la llengua i que cal acceptar-los.

A Kids&Us estem convençuts que aprendre anglès és més senzill si s’utilitza la llengua real, en un context familiar i utilitzat per nens i joves: el nostre mètode d’aprenentatge de la llengua anglesa es basa a aprendre d’una manera natural.

Ara ja esteu preparats per a respondre als missatges dels vostres fills/es, XOXO (hugs and kisses, “petons i abraçades”).

You found the next question for St Patrick’s challenge! 

A _____ strip is painted down the centre of 5th avenue

a) Yellow

b) Red

c) Green

You will find the next question in this post.

Don’t forget to write your name and class in your comment!