Des de Kids&Us creiem que és important que els nostres alumnes coneguin i es vagin acostumant a realitzar exàmens oficials, ja que els hi seran necessaris per entrar al món laboral en el futur.

Avui en dia és innegable la importància de tenir un bon nivell d’anglès en l’àmbit professional i els exàmens oficials, especialment els certificats per la Universitat de Cambridge, són els documents demanats per la majoria d’empreses per fer que els seus treballadors demostrin el seu nivell en l’idioma. A més, també poden ser una meta a escala personal pels nostres alumnes i una manera de saber en quin punt del seu aprenentatge de la llengua es troben.És per això que des del curs de Marcia oferim la possibilitat de preparar als nostres alumnes per a aquests exàmens oficials. Concretament, els preparem per als exàmens del Trinity College, el PET (Preliminary English Test) i el First Certificate of English.

exàmens oficials kids&us

Com són i a quins nivells s’adrecen aquests exàmens?

  • Trinity College: Són exàmens totalment orals pensats per tal que els alumnes prenguin consciència del que són aquest tipus de proves. Es poden presentar nens des de Marcia fins a Animal Planet 2 i cursos de Cambridge.
  • PET (Preliminary English Test): És un test amb part escrita i part oral, adreçats a nens que cursen Fairy Tales 2 en metodologia Kids i Dreamers 2 en mètode Cambridge.
  • First Certificate of English: És un examen que engloba les principals parts del llenguatge (oral, escrit, listening i comprensió lectora) i s’ofereix a nens que estiguin cursant Mysteries 2 en metodologia Kids i Promising Stars en mètode Cambridge.

Per a més informació, sempre podeu contactar directament amb l’equip pedagògic del centre.